porcat.org

Les explotacions franceses mostren deficiències en la pràctica de l'escuat

Una inspecció comunitària de la DG Santé ha posat de manifest que les explotacions franceses de porcí registren un alt percentatge d'incompliments en els requisits bàsics que estableix la legislació per reduir mossegades de cua i evitar l'escuat.

Un estudi dut a terme en dos escorxadors va mostrar una alta incidència de lesions per mossegada en porcs amb les cues tallades, el que posa de manifest la necessitat urgent de millorar les condicions de cria en el sector porcí.

L'informe, realitzat després de la inspecció de juny de 2019, conclou que les autoritats franceses i el sector porcí han desenvolupat un Pla d'Acció que conté alguns dels elements principals que es requereixen per a millorar les condicions de cria de les granges. Podeu accedir a més informació aquí.

A Catalunya hi ha un Grup Operatiu que busca alternatives per reduir les mossegades de cua a les explotacions. El Grup està coordinat per INNOVACC (Associació Catalana d'Innovació de el sector carni porcí) i, a més de PORCAT, hi participen 3 empreses de el sector porcí, que estudien diverses alternatives per reduir la caudofàgia.

La mossegada de cua és un problema d'origen multifactorial. Per això, el Grup Operatiu pretén estudiar diversos efectes com l'enriquiment ambiental, l'alimentació o la qualitat de l'aire. No obstant això, altres factors com la genètica o la granja també afecten l'aparició de la caudofàgia.

La Comissió Europea ha avisat a l'Estat Espanyol que ha de prendre més mesures per reduir la mossegada de cua. El benestar animal és un tema prioritari per la Comissió, i la caudofàgia és per ara la primera prioritat.

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.