porcat.org

Les granges porcines poden reduir les emissions de gasos amb aquesta guia

Les emissions de gasos a l'atmosfera per part de la ramaderia intensiva constitueixen un dels impactes amb major transcendència en l'actualitat. Tant és així que és un dels factors que compromet la sostenibilitat de la producció ramadera. Per aquest motiu, cal plantejar formes efectives que permetin reduir en gran mesura el nivell d'emissions, i fer-ho de forma compatible amb la viabilitat econòmica de les granges.

La Universitat de Lleida, la Universitat Politècnica de València i Interporc han elaborat una guia per fer front a aquesta problemàtica. En el document es recull i analitza la situació actual en matèria mediambiental, a més de proposar una sèrie d'estratègies per a la reducció efectiva d'emissions.

Algunes de les recomanacions de millora que es recullen a la guia tenen a veure amb l'alimentació, els sistemes d'allotjament i la gestió dels purins durant el seu emmagatzematge. Recordem que els principals gasos que genera el sector són l'amoníac (NH3), el metà (CH4) i l’òxid nitrós (N2O). Aquests gasos no es veuen i es dispersen en l'aire amb facilitat, per això és difícil fer-se una idea de la magnitud de les emissions d'una granja i de les implicacions ambientals que té. 

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.