porcat.org

Normativa del transport d’animals vius durant els mesos d’estiu

El Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació i les Comunitats Autònomes han consensuat un Pla d'actuació per assegurar el compliment del reglament pel que fa als requisits de temperatura del transport d’animals vius en els mesos d'estiu.

Durant el període comprès entre l'1 de juliol i el 15 de setembre, per a tots els viatges llargs amb destinació a altres països de la Unió Europea o països tercers s’atendrà als següents requeriments:

  • L'autoritat competent en el lloc d'origen sol·licitarà a l'organitzador que al costat de la devolució del quadern de bord s'enviïn els registres de temperatura del viatge realitzat, almenys en aquells viatges en què la previsió de temperatures superi en algun moment els 30º C.
  • Si l'organitzador sol·licita novament l'emissió d'un quadern de bord per a un viatge posterior que no hi ha enviat el registre de temperatures del viatge anterior o d'haver-ho fet, els registres indiquen que les temperatures van superar els 35º C, no s'aprovarà un nou quadern de bord si les previsions de temperatura per al viatge superen els 30º C, independentment de les sancions derivades dels incompliments del Capítol VI del Reglament 1/2005, de 22 de desembre.

Aquestes mesures arriben com a conseqüència dels problemes detectats en els últims anys en el transport d'animals vius a través del pas fronterer entre Bulgària i Turquia, on els animals esperaven a l'interior dels camions durant llargs períodes de temps, sobretot en l'època d'estiu a la que s’arriba a altes temperatures.

La Comissió Europea ha informat que durà a terme una sèrie de controls en les exportacions d'animals vius per assegurar-se que el viatge previst és realista i es minimitzen en la mesura del possible les esperes innecessàries. 

Foto: Animal's Health

Notícies

Agenda
Agros 2022 Expo
Dimarts
25

gener 2022
Dijous
27

gener 2022
https://en.agros-expo.com/
Prodexpo 2022
Dilluns
7

febrer 2022
Divendres
11

febrer 2022
https://www.prod-expo.ru/en/
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.