porcat.org

Noves assignacions del Nitrogen de referència per explotacions porcines

El Departament d’Agricultura està publicant les assignacions definitives del nitrogen de referència (N-ref) per totes les explotacions de Catalunya. La darrera publicació, del 17 de maig, correspon al N-ref per les explotacions incloses en plans conjunts.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la persona titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació al DOGC (17 de maig).

Us adjuntem:

Notícies

08-jun-21

Ajuts de minimis per l’adquisició de conductímetres

S'han publicat les bases dels ajuts per l’adquisició i instal•lació d’equips de mesurament de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació en cisternes d'aplicació de purí o en basses de purins.
25-mai-21

Nota de premsa del sector carni-ramader

El sector carni-ramader de Catalunya reitera la seva demanda de compromisos ferms amb el sector per part del nou Govern de la Generalitat de Catalunya.
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.