porcat.org

Noves estratègies de l'alimentació animal per reduir les emissions de gasos contaminants del purí

La composició i el nivell de proteïna de les dietes del bestiar porcí són, respectivament, els factors amb major impacte en la petjada de carboni de la producció de carn i en les emissions de gasos contaminants (amoníac [NH3] i gasos d'efecte hivernacle ( GEH; òxid nitrós [N 2] i metà [CH4]) del purí (European Environment Agency, 2017).
 
La substitució de cereals per subproductes fibrosos de la indústria agroalimentària pot contribuir a reduir l'estimació d'emissions de GEH de la producció de pinsos, per ser ingredients locals i per la revaloració de recursos renovables. D'altra banda, la fertilització nitrogenada dels sòls agrícoles és responsable de la major part de les emissions de N2O de l'agricultura, i aquest GEH té un potencial d'escalfament de l'atmosfera 300 vegades superior al CO2.
 
La via més important de pèrdua de N del purí és la volatilització del NH3, que no només té efectes adversos sobre la salut i el medi ambient, sinó que també representa una pèrdua de N i del valor fertilitzant del purí.
 
 
Font: 3tres3.com

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.