porcat.org

PORCAT adverteix sobre les prioritats que haurà de tenir la propera conselleria d'Agricultura

Una gestió ambiental sostenible que no resti competitivitat al sector

L'aplicació del Decret 153 de dejeccions ramaderes ha suposat canvis importants per al sector porcí: una gestió de precisió de les dejeccions ramaderes, amb la implantació de noves metodologies com el mètode del balanç de nitrogen (BNG) o la Declaració Anual del Nitrogen (DAN) , així com la traçabilitat de la fertilització (ús de GPS en les aplicacions), entre altres coses. Amb totes aquestes novetats en curs, des de PORCAT considerem que l'aplicació del nitrogen de referència (N-ref), que pretén posar més limitacions a les que ja estableix al normativa europea, ha estat un error. El nou Govern haurà de modificar el Decret 153 per eliminar aquesta limitació i consolidar el nou model de càlculs ja iniciat. Així mateix, haurà de facilitar la implantació de noves tecnologies de tractament de purins evitant tota la burocràcia que actualment impedeix la implantació dels mateixos.

Una clara aposta per la modernització de les explotacions

Les explotaciosn porcines no han de créixer, sinó que s'han de moderntitzar. Principalment amb la millora de les instalacions i de la bioseguretat. Actualment molts municipis posen impediments burocràtics per evitar qualsevol reforma, i el nou equip d'Agricultura ha d'apostar perquè les granges que es vulguin modernitzar sense créixer ho puguin fer.

Cal que Agricultura sigui particularment exigent amb es explotacions porcines existents que no s'hagin adaptat a les noves exigències, aplicant, si és necessari, el tancament d'aquelles granges que no compleixin els requisits mínims que ja estableix la legislació.

Un nou model de gestió dels animals morts a les explotacions

PORCAT fa anys que reclama un model de gestió dels animals morts que sigui molt segur sanitàriament i que redueixi el seu cost als ramaders. Aquest nou model hauria de ser fora del sistema actual d'Agroseguro, i apostant per la obligatorietat del sistema de refrigeració per garantir el mínim risc sanitari durant la recollida dels animals morts.

Una aposta clara per les exportacions de carn

L'Estat Espanyol i Catalunya en particular han augmentat considerablement les exportacions en els darrers anys. Actualment el mercat extracomunitari, i concretament la Xina, ha passat a ser el principal destí de les exportacions. Per tal de no perdre competitivitat, cal assegurar tots els requisits sanitaris necessaris per l'explortació a països tercers. Cal facilitar tots els tràmits de les exportacions i consolidar el Port de Barcelona com a punt de sortida de les exportacions extracomunitàries. 

Segons dades del mateix Departament d'Agricultura, Catalunya exporta més de 2 milions de tonelades de carn a l'any, de les quals més del 77% corresponen a carn de porcí. El sector porcí equival a més del 22% del valor total de les exportacions. Cal preservar i consolidar la fortalesa que suposa el sector carni. 

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.