porcat.org

PORCAT aposta per reduir la població de senglar de Catalunya

La població de senglar ha augmentat exponencialment en els darrers anys a tota Europa. Les seves poblacions s’han anat adaptant a l’activitat humana i actualment són presents en àrees molt properes a zones urbanes, incrementant així la seva població.

L’excés d’aquests animals és un problema, tant pel risc de disseminació de malalties com pels danys que realitza en zones rurals i àrees periurbanes.

La caça és una activitat que ha tendit a la baixa en els darrers anys, i no és suficient per evitar el creixement de la població se senglars.

Actualment el senglar es considera una espècie cinegètica, i per tant està regulada per la llei de caça. Però l’activitat cinegètica no és suficient per regular la població, encara que s’afavoreixi o es potenciï.

Des de PORCAT considerem que cal anomenar el senglar com una espècie de plaga i establir polítiques de reducció de la població.

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.