porcat.org

PORCAT manifesta es seu desacord amb l’aplicació de la taxa d’avaluacions ambientals anticipades

Durant l’any 2018 s’han iniciat les revisions de l’autorització ambiental de les activitats, entre d’altres, les corresponents als sectors de la cria intensiva d’aus de corral o de porcs classificades en l’annex I.1 de la Llei 20/2009 de Prevenció i control ambiental de les activitats, la qual cosa està comportant la revisió de més de 800 establiments a tot Catalunya.

El Departament de Territori i Sostenibilitat obliga a aquestes explotacions a fer una Avaluació Ambiental Anticipada, mitjançant la qual es revisa el compliment de les Millores Tècniques Disponibles (MTD's). Si l’explotació reuneix algunes mancances, les haurà de corregir abans del 21 de febrer de 2021.

Les Avaluacions Ambientals Anticipades suposen una taxa administrativa de 2.200 euros, aprovada per la Llei de Pressupostos. PORCAT, juntament amb altres organitzacions del sector, han manifestat al Departament de Territori el seu desacord en l’aplicació d’aquest impost.

Per a conèixer què son les millors tècniques disponibles, així com els procediments d’elaboració dels documents BREF sobre les millors tècniques disponibles o el marc normatiu on estan contemplades, podeu accedir al document elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, fent clic aquí

 
 

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.