porcat.org

Posada en marxa la nova metodologia de càlcul del nitrogen de les dejeccions ramaderes de bestiar porcí

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va instaurar a finals de l’any passat, una nova metodologia de càlcul del nitrogen de les dejeccions ramaderes de bestiar porcí.

El 18 de març finalitza el termini per elaborar i presentar el total del nitrogen generat en l’explotació porcina comprès en un  període de referència, entre l'1 de setembre de l'any anterior i el 31 d'agost de l'any vigent. Els interessats l’han de presentar fent ús d’una nova aplicació informàtica, anomenada Balanç de Nitrogen en Granja (BNG).

En una reunió mantinguda la setmana pasada amb els representats del sector, el DARP ha assegurat que la nova normativa, de caràcter voluntari, garanteix un mètode més adient per justificar una reducció en l’excreció del nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l'alimentació, ja que permet calcular de forma més precisa el nitrogen generat en l’explotació pels diferents tipus de bestiar porcí. També permet acreditar les Millors Tècniques Disponibles (MTD's), que per normativa europea seran obligatòries el 2021.

PORCAT considera que aquest mètode és correcte, però a la pràctica suposarà un increment molt considerable de tasques administratives a les explotacions, convertint-se en un impediment per les explotacions, sobretot per les més petites.

A partir de l'any vinent, el BNG s'haurà de presentar el darrer trimestre de cada any. Des de PORCAT demanem que l'aplicació d'aquest mètode es faci de forma gradual per facilitar que les explotacions s'hi puguin adaptar.

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.