porcat.org

Principals motius de no aptitud de canals als escorxadors catalans

El sacrifici de porcs a Catalunya es va situar lleugerament pel damunt dels 22,43 milions de caps el 2018, més d’un 6% en comparació a l’any anterior.

Del total de porcs sacrificats, només un 0,19% de les canals es van haver de retirar del consum humà per indicació del veterinari. Pel que fa les retirades parcials, només es van apartar un 2,84% del total de caps sacrificats.

Els principals motius de retirada de canals senceres van ser la detecció d’Abscessos/pièmia, Icterícia i Osteïtis purulenta en els cossos dels animals. En canvi, les causes de rebuig d’algunes de les parts van ser la contaminació per feinejat, artritis i abscsessos.

Aquestes dades han estat informades per l'Agència de Salut Pública de Catalunya durant una reunió organitzada per la Comissió de seguiment de la seguretat de la carn de boví, oví/cabrum i porcí a la quina va assistir PORCAT aquest mes de novembre. 

 

 

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.