porcat.org

Projecte de Decret sobre sanitat i protecció en el transport d'animals

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha publicat el Projecte de Reial Decret sobre normes de sanitat i protecció animal durant el transport. Es poden enviar suggeriments del 29 de juny fins el 19 de juliol de 2021, ambdós inclosos.  

1. El Decret és una actualització del Reial Decreto 542/2016, de 25 de novembre, sobre normes de sanitat i protecció animal durant el transport, que ha quedat derogat. Així, el nou Decret té per objecte:

Establir disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 1/2005 en el relatiu a:

a) Autorització i registre de transportistes.

b) Autorització i registre de mitjans de transport i contenidors.

c) Documents de transport.

d) Formació del personal i registre de persones amb certificat de formació.

e) Obligacions de transportistes i altres operadors.

f) Punts de sortida de la Unió Europea.

2. Designar els requisits per designar als punts d'entrada pels que podran entrar vehicles de transport per carretera d'animals vius de les espècies equina, porcina, bovina, ovina i caprina, carregats o buits, així com els vehicles de transport per carretera de pinsos, carregats o buits, procedents de determinats tercers països.

3. Establir disposicions d'aplicació de la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal, en el relatiu al transport d'animals.

Notícies

29-jul-21

Consulta pública sobre benestar animal

La Comissió Europea manté oberta una cnsulta pública sobre la revisió de la normativa de benestar animal, d'acord amb el compromís de l'estratègia "de la Granja a la Taula".
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.