porcat.org

Quin paper juga la caça a la prevenció de la PPA?

L'Associació Catalana de Productors de Porcí (PORCAT) ha posat en valor en diverses ocasions el paper fonamental de la caça a Catalunya, sobretot, per reduir l'excés de població de senglars salvatges, una de les principals vies de transmissió de la malaltia de la PPA.

La caça és una activitat que ha tendit a la baixa en els últims anys i actualment no és suficient per evitar el creixement de la població de senglars i evitar així l'arribada de la PPA a Catalunya. A més, actualment el senglar es considera una espècie cinegètica, i per tant està regulada per la llei de caça, la qual cosa dificulta encara més controlar la seva propagació.

A això cal afegir-hi la recent vaga que la Federació Catalana de Caça (FCC) va iniciar al juny, el que suposarà "un augment de l'40%" de la cabana de senglars ", segons l'entitat. I és que, segons la Unió Europea, el 95.8% dels casos de PPA provenen de senglars (6.390 casos). En aquests primers cinc de l'any gairebé s'han registrat i als mateixos casos que en tot el 2019 (6.425 casos). Per sort, caçadors i Govern sembla que han arribat a un acord i han mostrat apropaments

Com es pot veure en aquest mapa interactiu, La majoria dels casos de PPA (domèstic i senglars) s'han comptabilitzat a Romania i Bulgària, on tota la superfície està coberta per regionalització de casos en senglars i porcs domèstics.

Notícies

21-ago-20

Quin paper juga la caça a la prevenció de la PPA?

La caça és una activitat que ha tendit a la baixa en els últims anys i actualment no és suficient per evitar el creixement de la població de senglars i evitar així l'arribada de la PPA a Catalunya.
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.