porcat.org

Revolta del món rural contra la proposició de llei de l’Agència del Patrimoni Natural

Fa uns mesos es va aprovar en comissió al Parlament de Catalunya la proposició de Llei de Creació de l'Agència de la Natura (APNB), un ens encarregat de liderar la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l’estudi del medi natural de Catalunya, tant en l’àmbit continental com marí. El seu objectiu és potenciar la conservació del patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, amb criteris d’integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència.

A grans trets, l’APNB es convertiria en un ens regulador per al patrimoni natural, com ho són en altres àmbits l’Agència Catalana de l’Aigua o l’Agència de Residus de Catalunya.

Però un cop conegut el seu contingut es va produir una àmplia polèmica que ha anat en augment entre els seus defensors, sectors que la creuen millorable i col·lectius que en demanen la retirada. Bona part del món rural i molts ajuntaments del territori veuen amb preocupació aquest organisme.

La setmana passada hi va haver una manifestació davant del Parlament liderada per alcaldes i representants del món local, agrari i forestal contra la proposició de llei que culminava una sèrie d’actuacions d’oposició a la mateixa, per considerar que maltractava el món rural i forestal, que era una llei que contempla tot aquest àmbit des d’una perspectiva urbanita,

La petició que se suspengués la tramitació no es va acceptar, però sí el compromís de modificacions substancials en la seva tramitació. Entre ahir y avui està previst que es celebri el debat sobre aquesta proposició de llei, amb el desig que el món local i forestal estiguin més ben representats i que l’agència tingui una estructura descentralitzada.

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.