porcat.org

S'aproven les noves condicions dels centres de neteja i desinfecció dels vehicles per a transport d'animals

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, un reial decret pel qual es regulen les condicions d'autorització i funcionament que han de complir els centres de neteja i desinfecció dels vehicles per carretera d'animals vius, productes per a l'alimentació d'animals de producció i subproductes d'origen animal no destinats a consum humà.

El text aprovat aprofundeix en els requisits d'autorització i funcionament dels centres de neteja i desinfecció de vehicles, flexibilitzant els requisits en alguns centres de menor risc de cara a facilitar la seva instal·lació i funcionament.

Com a novetat ofereix a més la possibilitat de registrar i utilitzar nous mètodes de desinfecció, sempre que es provi la seva eficàcia i garanteixin la inactivació dels agents patògens per a totes les espècies i categories per a les quals estiguin autoritzades els centres.

Mitjançant aquest Reial decret s'estableix també un Registre Nacional de centres de neteja i desinfecció, que mantindrà accessible a el públic informació sobre la ubicació i serveis prestats per cada centre.

Finalment, es posarà en marxa un nou Pla Nacional de Control que vigilarà que els centres autoritzats i registrats disposin de les adequades equips i instal·lacions per dur a terme la seva funció, i que aquesta es realitzi adequadament.

Amb aquestes mesures es pretén millorar la neteja i desinfecció dels vehicles de transport per carretera d'animals, de manera que es redueixin les possibilitats d'introducció i propagació de les malalties infeccioses de l'bestiar, i afavorint la reducció de l'consum d'antibiòtics en les explotacions.

Font: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.