porcat.org

Sessió informativa sobre les avaluacions ambientals anticipades i adaptació a les millors tècniques disponibles (MTD)

PORCAT ha organitzat avui una jornada informativa oberta al sector sobre les avaluacions ambientals anticipades i adaptació a les millors tècniques disponibles (MTD).

A l’acte ha participat la Directora General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, Mercè Rius, el Subdirector d’Intervenció i Qualificació Ambiental, Pere Poblet i la tècnica del GSP de Lleida, Rosa Gallart.

Mercè Rius ha explicat que les taxes que s’apliquen per realitzar l’avaluació ambiental ja tenen un 25% de bonificació pel sector de la ramaderia y que no depenen del Departament de Territori, sinó de la Llei de Pressupostos. També ha explicat que quan hi ha un canvi substancial en marxa, en el mateix tràmit s’hi pot afegir la revisió de les MTD’s.

Per la serva part, Pere Poblet ha anticipat que al febrer de 2021 les MTD ja seran obligatòries per totes les explotacions porcines de l’Annex 1 i que les noves instal·lacions són d’aplicació immediata.

Ha explicat que els objectius ambientals més rellevants són la reducció de les emissions d’NH3, reducció de nitrats a les aigües subterrànies, reducció d’olors i soroll, gestió ambiental de l’explotació i ús eficient de recursos.

El ponent ha informat que s’ha creat un grup de treball entre els departaments de Territori i el d’Agricultura per facilitar l’adaptació de les MTD’s al sector.

La darrera ponent, Rosa Gallart ha parlat sobre les principals exigències que suposaran les MTD's per a les explotacions porcines: hauran de disposar d'un sistema de gestió ambiental, a través del qual s'han de definir tota la política mediambiental de l'activitat. En relació a l'excreció de nitrogen, segons ha explicat, actualment ja s’estan complint els valors que exigeixen les MTD’s. Sobre les emissions d’amoníac, ha comentat que és difícil dir si s’estan complint o no, perquè s’han d’ajustar els valors del PRTR (Registre Estatal d’Emissions).

Sobre el concepte de fossa profunda per a naus noves ha comentat que per engreix, reposició i transició es consideraran les de més de 60 cm. Per reproductores amb garrins de menys de 7kg, es consideraran 80 cm. Les fosses existents s’hauran de buidar dos cops per setmana.

Sobre les detecció de fuites a les basses, per les noves s’hauran d’implementar sistemes de detecció. En canvi, per les existents, s’haurà de fer un buidatge d’inspecció visual amb documentació acreditativa (fotos i registres).

En relació a les cobertes de les basses ha explicat que hauran de ser de crosta natural. L’entrada i sortida dels purins no podrà ser per sobre de la crosta. Si no, caldrà cobrir les basses.

En quant a l’aplicació de purí, ha comentat que si hi ha una inspecció s’ha de poder demostrar que es realitza amb tubs i que no s’utilitza ventall.

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.