porcat.org

Una millora genètica pot arribar a reduir l’ús d’antibiòtics en porcs

L'IRTA ha realitzat un estudi amb el qual s'ha demostrat que incloure caràcters relacionats amb la salut o marcadors genètics associats als esquemes de selecció porcina contribuiria en la producció d’animals més robustos i resistents a malalties, de manera que es reduiria l'ús d'antibiòtics.

Aquests resultats aporten una millora en el coneixement de la genètica dels caràcters relacionats amb la immunitat i avalen la possibilitat d'aplicar programes de selecció efectius per millorar la immunocompetència en porcs.

En un moment en què s'han elevat les resistències a antibiòtics i la demanda dels consumidors de productes nutritius i sans ha crescut, l'IRTA apunta que actualment s'estan dedicant notables esforços per dissenyar noves estratègies i alternatives als antimicrobians en medicina veterinària.

"La incorporació de caràcters relacionats amb la salut en els programes de millora és una alternativa molt interessant en aquest sentit per produir poblacions de porcs més resistents a malalties i amb millor benestar", assenyalen.

 

Per a més informació: Animal's Health

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.